fugafuga.write

日々のログ

neovim & tmux で escape するのに時間がかかる

環境

tmux 2.5
nvim v0.2.1

neovim 導入後に発生した

# tmux.conf

set -g escape-time 0

を設定して解消

github.com