fugafuga.write

日々のログ

neovim

neovim & tmux で escape するのに時間がかかる

環境 tmux 2.5 nvim v0.2.1 neovim 導入後に発生した # tmux.conf set -g escape-time 0 を設定して解消 github.com